KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ

W KONINIE221


POŻARY

187


MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

31


ALARMY FAŁSZYWE


Suma zdarzeń: 439
Statystyka zdarzeń do dnia 2017-04-24 r.