KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ

W KONINIE280


POŻARY

269


MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

38


ALARMY FAŁSZYWE


Suma zdarzeń: 587
Statystyka zdarzeń do dnia 2017-05-24 r.