KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ

W KONINIE72


POŻARY

76


MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

18


ALARMY FAŁSZYWE


Suma zdarzeń: 166
Statystyka zdarzeń do dnia 2017-02-28 r.