KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ

W KONINIE61


POŻARY

111


MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

14


ALARMY FAŁSZYWE

186


SUMA ZDARZEŃ


Statystyka zdarzeń do dnia 2018-02-20 r.