KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ

W KONINIE427


POŻARY

520


MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

56


ALARMY FAŁSZYWE

1003


SUMA ZDARZEŃ


Statystyka zdarzeń do dnia 2018-06-22 r.

ILOŚĆ ZDARZEŃ w stosunku do roku ubiegłego: + 225

5 września br. w świetlicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie, w obecności strażaków zmiany służbowej oraz dowódców JRG, bryg. Janusz Dębowski Komendant Miejski PSP w Koninie wręczył kolejne awanse na wyższe stanowiska służbowe.

Mianowania na stanowiska służbowe otrzymali:

  1. asp. Piotr Olek – dowódca sekcji
  2. asp. Andrzej Śliwka – starszy inspektor w Wydziale Kontrolno – Rozpoznawczym
  3. mł. asp. Dawid Kałużny – starszy inspektor w Wydziale Operacyjno – Szkoleniowym
  4. mł. asp. Krzysztof Grajczyk – dowódca zastępu
  5. mł. asp. Radosław Piaszczyk – dowódca zastępu
  6. mł. asp. Arkadiusz Bojarski – starszy ratownik specjalista

Tekst: kpt. Sebastian Andrzejewski, zdjęcia: mł. kpt. Robert Niestrata

  • 2017_09_04_01
  • 2017_09_04_02
  • 2017_09_04_03