KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ

W KONINIE427


POŻARY

520


MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

56


ALARMY FAŁSZYWE

1003


SUMA ZDARZEŃ


Statystyka zdarzeń do dnia 2018-06-22 r.

ILOŚĆ ZDARZEŃ w stosunku do roku ubiegłego: + 225

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie przeprowadziła w dniach 2-9 września 2017 r. szkolenie w zakresie działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach, dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta i powiatu konińskiego, wg programu zatwierdzonego przez Komendanta Głównego PSP w dniu 17.11.2015 r.

Szkolenie przeprowadzono w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Koninie, a wykładowcami byli funkcjonariusze tej Jednostki. W trakcie szkoleń, nadzór pedagogiczny nad realizacją programu, przeprowadzili funkcjonariusze Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego KMPSP w Koninie. Egzamin przeprowadziła komisja egzaminacyjna wyznaczona przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Szkolenie ukończyło 13 druhów z OSP: Wierzbinek (2 druhów), Konin-Gosławice (1 druh), Grąblin (3 druhów), Helenów Drugi (2 druhów), Licheń Stary (2 druhów), Konin (1 druh), Cukrownia Gosławice (1 druh), Wola Podłężna (1 druh).

Tekst: mł. asp. Patryk Małecki, zdjęcia: asp. Bartłomiej Patrzykąt

  • 2017_09_08_01
  • 2017_09_08_02
  • 2017_09_08_03