KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ

W KONINIE28


POŻARY

36


MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

9


ALARMY FAŁSZYWE

73


SUMA ZDARZEŃ


Statystyka zdarzeń do dnia 2019-01-23 r.

ILOŚĆ ZDARZEŃ w stosunku do roku ubiegłego: -12