KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ

W KONINIE838


POŻARY

1365


MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

128


ALARMY FAŁSZYWE

2331


SUMA ZDARZEŃ


Statystyka zdarzeń do dnia 2018-12-19 r.

ILOŚĆ ZDARZEŃ w stosunku do roku ubiegłego: + 326