KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ

W KONINIE402


POŻARY

265


MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

31


ALARMY FAŁSZYWE

698


SUMA ZDARZEŃ


Statystyka zdarzeń do dnia 2019-04-25 r.

ILOŚĆ ZDARZEŃ w stosunku do roku ubiegłego: + 77

Od dnia 19 grudnia 2018 r. obowiązuje podpisana umowa o wdrożeniu Programu Karta Rabatowa dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, która uprawnia czynnych członków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym do uzyskania rabatu na paliwa w całej sieci PKN Orlen.

Umowa została podpisana pomiędzy Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A., a Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej. Otrzymane karty rabatowe upoważniają użytkowników do zakupu paliwa w ilości do 200 litrów w jednym miesiącu kalendarzowym i otrzymania upustu cenowego w wysokości 8 groszy za litr.

Członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu konińskiego otrzymali 667 kart rabatowych.

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Andrzej Lewandowski

  • 2018_12_28_01
  • 2018_12_28_02