KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ

W KONINIE402


POŻARY

265


MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

31


ALARMY FAŁSZYWE

698


SUMA ZDARZEŃ


Statystyka zdarzeń do dnia 2019-04-25 r.

ILOŚĆ ZDARZEŃ w stosunku do roku ubiegłego: + 77

W dniu 11 stycznia 2019r. w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie, odbył się egzamin recertyfikujący uprawnienia strażaków do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP).

Weryfikacja umiejętności z zakresu KPP: teoretyczna i praktyczna, przeprowadzona została przez komisję pod przewodnictwem Wojewódzkiego Koordynatora Ratownictwa Medycznego Służby Państwowej Straży Pożarnej woj. wielkopolskiego – st. sekc. Michał Wrembel.

W skład komisji wchodzili ponadto: Miejski Koordynator Ratownictwa Medycznego KM PSP w Koninie st. asp. Tomasz Kołodziejczak oraz Naczelnik Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego st. kpt. Robert Soliński.

Przeprowadzony egzamin był podsumowaniem kilkudniowych ćwiczeń przypominających i utrwalających tematykę z zakresu KPP. Strażacy, którzy zdali egzamin z zakresu KPP, mogą pochwalić się przedłużeniem swoich uprawnień na kolejne trzy lata.

Opracowanie i zdjęcia: st. kpt. Robert Soliński.

  • 2019_01_11_01
  • 2019_01_11_02
  • 2019_01_11_03
  • 2019_01_11_04
  • 2019_01_11_05