KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ

W KONINIE402


POŻARY

265


MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

31


ALARMY FAŁSZYWE

698


SUMA ZDARZEŃ


Statystyka zdarzeń do dnia 2019-04-25 r.

ILOŚĆ ZDARZEŃ w stosunku do roku ubiegłego: + 77

Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie w ramach akcji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „Kręci mnie bezpieczeństwo” brali udział w szeregu działaniach profilaktyczno – edukacyjnych „Bezpieczne ferie 2019”.

 

9 stycznia uczestniczyli w działaniach profilaktyczno – edukacyjnych w Szkole Podstawowej w Ślesinie.

18 stycznia w akcji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni” pn. „Bezpiecznie, Zdrowo i Sportowo”, która odbyła się w Szkole Podstawowej Nr 9 w Koninie, konińscy strażacy wspólnie z funkcjonariuszami z Komendy Miejskiej Policji w Koninie, Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej oraz przedstawicielami WORD-u Konin przeprowadzili działania w formie zabawy z dziećmi, połączonej z edukacją mającą na celu podniesienie poziomu wiedzy na temat bezpieczeństwa.

20 stycznia dzieci z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Janowice odwiedziły strażaków z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 w Koninie. Podczas spotkania dzieci zapoznano z pracą strażaka oraz ze sprzętem będącym na wyposażeniu jednostki.

22 stycznia strażacy uczestniczyli w działaniach zorganizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie pn. „Zimowy Piknik Żeglarski na Sucho”, które odbyły się w hali widowiskowo – sportowej przy ul. Dworcowej w Koninie. Tego samego dnia strażacy odwiedzili dzieci przebywające na półkoloniach w Szkole Podstawowej w Osieczy.

Ponadto funkcjonariusze Wydziału Kontrolno – Rozpoznawczego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie od początku ferii zimowych przeprowadzają czynności kontrolno – rozpoznawcze w miejscach zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży. Kontrole przeprowadzane są wspólnie z funkcjonariuszami Policji oraz przedstawicielami Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Koninie.

Podczas spotkań oraz kontroli strażacy informowali dzieci o zagrożeniach związanych z korzystaniem z zamarzniętych zbiorników oraz o sposobach postępowania w przypadku, gdy dojdzie do załamania lodu. Ponadto strażacy informowali o prawidłowym zachowaniu się w przypadku powstania pożaru oraz prezentowali sposoby udzielania pierwszej pomocy.

Konińscy strażacy przystąpili również do akcji "Bezpieczne lodowiska", gdzie będą pomagali zorganizować miejsca zimowych zabaw na lodzie, aby najmłodsi mogli bezpiecznie spędzać czas.

Łącznie w działaniach brało udział blisko 800 dzieci.

Opracowanie: kpt. Sebastian Andrzejewski, zdjęcia: JRG Nr 1 i 2

  • 2019_01_23_01
  • 2019_01_23_02
  • 2019_01_23_03
  • 2019_01_23_04
  • 2019_01_23_05