KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ

W KONINIE402


POŻARY

265


MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

31


ALARMY FAŁSZYWE

698


SUMA ZDARZEŃ


Statystyka zdarzeń do dnia 2019-04-25 r.

ILOŚĆ ZDARZEŃ w stosunku do roku ubiegłego: + 77

Na uroczystości podsumowującej działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie za rok 2018 pojawiło się grono gości z instytucji współpracujących i wspierających działalność konińskich strażaków.

Swoją obecnością zaszczycili m.in.:

 • Poseł na Sejm RP Leszek Galemba,
 • Poseł na Sejm RP Ryszard Bartosik,
 • Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP bryg. Andrzej Bartkowiak,
 • przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego Mariola Rakiewicz,
 • Prezydent Miasta Konina Piotr Korytkowski,
 • Starosta Koniński Stanisław Bielik wraz z Burmistrzami i Wójtami powiatu konińskiego,
 • Proboszcz Parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Koninie ks. Zbigniew Cabański,
 • Komendant Miejski Policji w Koninie mł. insp. Paweł Kiliańczyk,
 • Wojskowy Komendant Uzupełnień ppkł. Rafał Wojciechowski,
 • Komendant Straży Miejskiej w Koninie Mieczysław Torchała,
 • Powiatowy Lekarz Weterynarii Ireneusz Szefliński,
 •  Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Koninie Katarzyna Rzepecka – Andrzejak,
 • Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Koninie Agnieszka Dybała – Kamińska,
 • Nadleśniczy Nadleśnictwa Konin Waldemar Kubiak,
 • Członek Głównego Sądu Honorowego ZG ZOSP RP druh Władysław Koliński,
 • Prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP RP w Koninie druh Andrzej Piaskowski,
 • Prezes Zarządu Powiatu Grodzkiego Związku OSP RP w Koninie druh Andrzej Herudziński,
 • przedstawiciele Związków Zawodowych.

W minionym roku Komenda Miejska PSP w Koninie odnotowała łącznie 2373 wszystkich zdarzeń, z czego miejscowych zagrożeń było 1387, pożarów 855 oraz 131 alarmów fałszywych. Naczelnicy Wydziałów oraz Kierownik Sekcji przedstawili sprawozdania z działalności swoich wydziałów za rok 2018:

 • Wydział Kontrolno – Rozpoznawczy – kpt. Sebastian Andrzejewski,
 • Wydział Operacyjno – Szkoleniowy – st. kpt. Robert Soliński,
 • Wydział Organizacyjno – Kadrowy – st. ogn. Agata Niewiadomska,
 • Sekcja Finansów – Marzena Olejniczak,
 • Wydział Kwatermistrzowsko – Techniczny – mł. bryg. Andrzej Lewandowski.

Komendant Miejski PSP w Koninie, bryg. Janusz Dębowski podziękował za dotychczasową współpracę i wsparcie samorządowcom, instytucjom, strażakom z Ochotniczych Straży Pożarnych oraz wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym z Komendy Miejskiej PSP w Koninie. Przedstawił również główne kierunki działań Komendy Miejskiej PSP w Koninie na rok 2019. Po zakończeniu narady w garażu Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 w Koninie nastąpiło uroczyste przekazanie strażakom samochodu rozpoznawczo – ratowniczego marki Ford Ranger wraz z wyposażeniem w postaci: pilarek do drewna, kamer termowizyjnych oraz aparatów powietrznych, który został zakupiony w roku 2018 z dotacji celowej budżetu państwa.

Opracowanie: kpt. Sebastian Andrzejewski, zdjęcia: mł. kpt. Robert Niestrata

 • 2019_02_01_01
 • 2019_02_01_02
 • 2019_02_01_03
 • 2019_02_01_04
 • 2019_02_01_05
 • 2019_02_01_06