KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ

W KONINIE402


POŻARY

265


MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

31


ALARMY FAŁSZYWE

698


SUMA ZDARZEŃ


Statystyka zdarzeń do dnia 2019-04-25 r.

ILOŚĆ ZDARZEŃ w stosunku do roku ubiegłego: + 77

SKŁAD ZARZĄDU ODDZIAŁU KONIN

 • Prezes kol. Andrzej Lewandowski
 • V-ce Prezes kol.Janusz Dębowski
 • V-ce Prezes kol.Sebastian Andrzejewski
 • Sekretarz kol. Jacek Horosz
 • Skarbnik kol. Agata Niewiadomska
 • Członek Zarządu kol. Łukasz Kaniewski
 • Członek Zarządu kol. Sławomir Janiak
 • Członek Zarządu kol.Andrzej Pospieszyński

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ

 • Przewodniczący kol. Marzena Olejniczak
 • Członek kol. Robert Soliński
 • Członek kol. Tomasz Chwaciński

SKŁAD SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO

 • Przewodniczący kol.Janusz Kwieciński
 • Członek kol.Tomasz Kruszyński
 • Członek kol.Ewa Orczyk