KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ

W KONINIE255


POŻARY

225


MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

29


ALARMY FAŁSZYWE

509


SUMA ZDARZEŃ


Statystyka zdarzeń do dnia 2020-04-04 r.

ILOŚĆ ZDARZEŃ w stosunku do roku ubiegłego: + 58

logo wfosigw

PRZEDSIĘWZIĘCIE
PN.„Zakup ubrań gazoszczelnych dla Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie"
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

 

W ramach zadania zakupione zostały 2 szt. ubrań gazoszczelnych do prowadzenia działań z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego.