KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ

W KONINIE255


POŻARY

225


MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

29


ALARMY FAŁSZYWE

509


SUMA ZDARZEŃ


Statystyka zdarzeń do dnia 2020-04-04 r.

ILOŚĆ ZDARZEŃ w stosunku do roku ubiegłego: + 58