KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ

W KONINIE297


POŻARY

277


MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

34


ALARMY FAŁSZYWE

608


SUMA ZDARZEŃ


Statystyka zdarzeń do dnia 2018-04-24 r.

ILOŚĆ ZDARZEŃ w stosunku do roku ubiegłego: + 177