KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ

W KONINIE485


POŻARY

640


MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

64


ALARMY FAŁSZYWE

1189


SUMA ZDARZEŃ


Statystyka zdarzeń do dnia 2018-07-15 r.

ILOŚĆ ZDARZEŃ w stosunku do roku ubiegłego: + 274