KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ

W KONINIE548


POŻARY

1255


MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

105


ALARMY FAŁSZYWE

1908


SUMA ZDARZEŃ


Statystyka zdarzeń do dnia 2017-11-23 r.