KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ

W KONINIE793


POŻARY

1308


MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

124


ALARMY FAŁSZYWE

2225


SUMA ZDARZEŃ


Statystyka zdarzeń do dnia 2018-11-16 r.

ILOŚĆ ZDARZEŃ w stosunku do roku ubiegłego: + 344