KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ

W KONINIE402


POŻARY

265


MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

31


ALARMY FAŁSZYWE

698


SUMA ZDARZEŃ


Statystyka zdarzeń do dnia 2019-04-25 r.

ILOŚĆ ZDARZEŃ w stosunku do roku ubiegłego: + 77

Od godz. 0.00 23 kwietnia 2019 r. do godz. 7.00 24 kwietnia 2019 r. Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koninie odnotowało łącznie 38 zdarzeń.

więcej

Wzorem lat ubiegłych Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie informuje, że w dniach 6 – 16 maja 2019 r. organizowane będą przez Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze Nr 1 i 2 w Koninie dni pn. „OTWARTE STRAŻNICE”.

więcej

W dniu 14 kwietnia 2019r. w remizie OSP Kleczew odbył się egzamin podsumowujący pierwsze z zaplanowanych w powiecie konińskim w bieżącym roku, szkoleń podstawowych strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych.

więcej

W dniu 12 kwietnia 2019r. gościnny teren Nadleśnictwa Grodziec, stał się miejscem koncentracji wybranych sił i środków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i wytypowanych terenowo jednostek OSP: Grodziec (KSRG), Biskupice (KSRG) i Królików.

więcej