KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ

W KONINIE28


POŻARY

36


MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

9


ALARMY FAŁSZYWE

73


SUMA ZDARZEŃ


Statystyka zdarzeń do dnia 2019-01-23 r.

ILOŚĆ ZDARZEŃ w stosunku do roku ubiegłego: -12

W dniu 11 stycznia 2019r. w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie, odbył się egzamin recertyfikujący uprawnienia strażaków do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP).

więcej

Cztery osoby zostały poszkodowane, w tym dwoje dzieci w wyniku zatrucia tlenkiem węgla.

więcej

Fajerwerki to materiał łatwopalny i wybuchowy – o wysokiej temperaturze palenia i dużym polu rażenia w momencie wybuchu. To nie zabawka, którą można dać dziecku!

więcej

Od dnia 19 grudnia 2018 r. obowiązuje podpisana umowa o wdrożeniu Programu Karta Rabatowa dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, która uprawnia czynnych członków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym do uzyskania rabatu na paliwa w całej sieci PKN Orlen.

więcej